หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Homework I (Gas exam)

ส่งแบบฝึกหัดโดยโพสลงในช่องคอมเมนต์ ถ้าใครเขียนเองจะดีมาก :)

ขั้นตอนคือ โพสแบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
                   ลงชื่อ รหัส สาขา
                   เลือก ออกจากระบบ
                   กด เผยแพร่
                   เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ส่งงาน แก๊ส และสารละลาย

เด็กๆฟีเค็ม


ให้แต่ละคน ส่งโดยการเขียนลงในคอมเม้นข้างล่างของบล็อกนี้ ลงชื่อ รหัสให้เรียบร้อยนะคะ
อ.หนุ่ย

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Graham's Law


Gas diffusion
เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของแก๊สตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปหาน้อยจนเท่ากันโดยที่โมเลกุลของแก๊สแต่ละชนิดสามารถสอดแทรกผสมกลมกลืนกัน หรืออาจชนกันระหว่างโมเลกุลของแก๊สที่เคลื่อนที่ผ่านนั้นได้

Gas Effusion หมายถึงกระบวนการที่แก๊สเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปสู่ส่วนที่มีความดันต่ำ ผ่านรูที่เล็กมากๆ โดยโมเลกุลไม่ชนกันเอง (ideal flow)

ExamGas

ตย. เมื่อเติมน้ำตาลกลูโคส (C6H12O6) จำนวน 68 กรัม ในน้ำ 1 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 28C ถ้าความดันไอของน้ำที่ 28C มีค่าเท่ากับ 28.35 torr จงคำนวณหา

ความดันไอที่ลดต่ำลง เป็นสมบัติคอลิเกตีฟของสารละลาย จากกฎของราอูลต์
P1 = X1P1o


ΔP = P1o - P1
= P1o - X1P1o (แทนค่า P1 ตามกฎของราอูลต์)
= P1o (1-X1)

1. ความดันไอที่ต่ำลง


น้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคส = (12.0 x 6 + 1.0 x 12 + 16.0 x 6) = 180g/mol
จำนวนโมลของน้ำตาล = 68/180 = 0.38 >> n2
น้ำหนักโมเลกุลของน้ำ = 18 g/mol
จำนวนโมลของน้ำ = 1000/18 = 55.56 >> n1
ความดันไอที่ลดต่ำลง = X2 P01 = 0.38 / (0.38+55.56) x 28.35 torr
= 0.19 torr #


2. ความดันไอเหนือสารละลาย

ความดันไอที่ลดต่ำลง = P01 - P 1


0.19 torr = 28.35 torr - P1

P1 = 28.35 torr - 0.19 torr

ดังนั้น ความดันไอเหนือสารละลาย เท่ากับ 28.16 torr

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

befor..

คม260 physical chemistry ~~~~ เคมีเชิงฟิสิกส์
3 หน่วยกิจ บรรยาย 2 ชม.  แลป 3 ชม.;แปดโมงเช้าวันพุธแลป อังคาร/ศุกร์ หกโมงเย็นถึงสามทุ่มมมม =_=!


ส่งงาน   http://www.chemfinity@gmail.com/
              http://www.facebook.com/chemfinity

title
gas ,solution, Thermodynamics, Kinetics, Chemical spectroscopy, phase diagram.......